V poslovnem svetu vse bolj prihaja v ospredje t. i. človeška izkušnja (HX-Human Experience) kot nadgradnja celostne izkušnje strank (CX-Customer Experience) in izkušnje zaposlenih (EX-Employee Experience). Vrednost in kredibilnost tistih, ki bodo znali delati empatično in s srcem se nenehno povečuje in kar je še pomembneje, krepi zaupanje tako v njih osebno, kot v organizacijo.

Delati s srcem pomeni biti pošten, etičen, avtentičen, odgovoren in transparenten.

Tako lahko delujejo samo posamezniki, ki se zavedajo samega sebe zaradi česar lahko vzpostavljajo odlične odnose z drugimi in se soočajo z najrazličnejšimi izzivi. Govorimo o čuječnosti kot načinu zavedanja svojega doživljanja, ki vključuje sprejemanje z odnosom odprtosti in radovednosti.

ČUJEČNOST (ang. MINDFULNESS) je umetnost polnega doživljanja vedno novega spreminjajočega se trenutka tukaj in sedaj. Predstavlja način nepresojajočega zavedanja doživljanja navznoter (misli, čustva, telesni občutki, namere) in dogajanja v zunanjem okolju (prostor in drugi ljudje), ki ga spremlja odnos sprejemanja, odprtosti, radovednosti in sočutja, s položaja nepristranskega opazovalca. Čuječ, zavesten način bivanja se zrcali na vseh področjih našega življenja. Vedno bolj jasno zaznavanje in razlikovanje dogodkov v našem doživljanju pozitivno vpliva tako na fizično kot duševno zdravje ter nam omogoča pot osebne rasti, ki nas vodi v boljše življenje in kakovostnejše odnose.

V okviru Intiniti Poslovno programov,

se naslavlja vsaj 5 človekovih inteligenc; razumska, čustvena, telesna, socialno-odnosna, zavestna / srčna.

Udeleženci spoznajo s ključnimi elementi čuječnosti in psihoterapevtske znanosti. Med drugim osvojijo tehnike, metode in veščine, ki lahko omogočajo »out of the box« pogled izven poznanih okvirov ter kreativno odkrivanje svojih lastnih potencialov.

Programi omogočajo razvoj sodobnega H2H (human to human) in bolj poglobljenega ter celovitega pristop do vseh deležnikov pri poslovanju.