STROKOVNA USPOSABLJANJA INTINITI

se najpogosteje dotikajo tem in vsebin iz področij:

***

SAMO-REGULACIJA

Obvladovanje psihosocialnih tveganj; ko nastopijo težave.

Razumevanje prepleta misli, čustev in telesnih senzacij.

stres – soočanje in obvladovanje stresnih situacij (kaj je stres, simptomi, preprečevanje izgorelosti, strategije za obvladovanje stresa, ….)

čustva (prepoznavanje čustev, moč čustev za odnose in kreativnost, upravljanje z notranjimi stanji, čustvi, osvoboditev od strahov, dvomov in negotovosti, drugačen odnos do bolečine na čustveni ravni….)

delo z (nezavednimi) prepričanji (ozaveščanje in spremembe)

zdravje in dobro počutje (zdravje, zmanjševanje telesne anksioznosti, občutek umirjenosti in sproščenosti…); dihanje (površno plitvo dihanje se zamenja s sproščenim naravnim)

***

SAMO-MOTIVACIJA

Prepoznavanje potreb in postavljanje ciljev.

Čustvena in duhovna trdnost.

delovna učinkovitost zaposlenega (upravljanje s časom, oblikovanje in doseganje ciljev, načrtovanje,…)

– osebnostni leadership (razvoj kompetenc in mehkih veščin, vrednote, ravni mišljenja, samoiniciativnost, sprejemanje odločitev,..)

– razvoj različnih vrst inteligenc

***

KREIRANJE USTVARJALNIH REŠITEV

Povečanje kreativnega potenciala.

tehnike za krepitev večje ustvarjalnosti (predvsem s pomikom iz glave v telo in posledično z večjim dostopom do naravno prirojene inteligence posameznika, širjenje intuicije in zavedanja,…)

– kako usklajevati poklicno in osebno življenje (razpetost med osebnim in poklicnim življenjem, čustvene meje,…)

***

ODNOSI in KOMUNIKACIJA

Širša podpora konstruktivnemu obvladovanja konfliktov, komuniciranja in negovanja medosebnih odnosov ter skrb za psihično in duševno zdravje.

– timsko delo in učinkovitost sestankov (empatija, razumevanje in vključevanje drugih)

– zavestna in asertivna komunikacija

Razvoj nove kulture komuniciranja in razreševanje konfliktov

Trening komunikacije skozi institut mediacije