VODENJE

Razvoj vodstvenega potenciala.

Trajnostno voditeljstvo.

V človeka usmerjeno vodenje.

Vodenje in razvijanje pripadnosti vodilnih sodelavcev.

Pomen čustev pri vodenju.

Voditeljstvo sprememb.

Empatično povpraševanje, uglaševanje, udeleženost, normalizacija.

Pomen vrednot.

***

TELESNA, ČUSTVENA IN MENTALNA REGULACIJA

Sprejemanje in upravljanje notranjih stanj.

Opazovanje in razumevanje prepleta misli, čustev in telesnih senzacij.

Delo z (nezavednimi) omejujočimi prepričanji.

Učenje tehnik za uravnavanje svojega počutja in odzivov.

Spopadanje s tesnobo in splošno anksioznostjo ter njena odprava.

Zmanjševanje telesne anksioznosti.

Samo-regulacija.

***

ČUSTVA

Upravljanje s čustvi na delovnem mestu.

Prepoznavanje čustev.

Moč čustev za odlične poslovne odnose in kreativnost.

Drugačen odnos do bolečine na čustveni ravni.

Čustvene meje.

***

PSIHIČNO IN DUŠEVNO ZDRAVJE ZAPOSLENIH

Preprečevanja psihosocialnih tveganj.

Soočanje in obvladovanje stresnih situacij.

Strategije za obvladovanje stresa in izgraditev odpornosti na stres.

Prepoznavanje in regulacija stresa, proaktivna, preventiva in kurativa za izgorelost.

Pomen poskrbeti zase pred izgorelostjo.

Pozitivna distrakcija.

***

PRIPADNOST IN DELOVNA UČINKOVITOST

Vloga vrednot podjetja pri krepitvi in razvijanju pripadnosti.

Izhod iz nemoči, brezizhodnosti in pomanjkanja smisla ter delovne vneme na delovnem mestu.

Iskanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem.

Upravljanje s časom.

Načrtovanje.

Samo-motivacija.

Prilagodljivost in fleksibilnost.

Osebnostne veščine in samo-aktualizacija.

Hierarhija osebnih vrednot in usklajenost z vrednotami podjetja.

***

OSEBNA PREPRIČLJIVOST

Izboljšanje samozavesti, samopodobe in zaupanja vase pri soočanju z novimi delovnimi izzivi.

Osebnosti leadership, zagnanost, samoiniciativnost.

Prepoznavanje potreb in postavljanje ciljev.

Kako se odločiti o pomembnih stvareh.

Kreiranje ustvarjalnih rešitev.

Povečanje kreativnega potenciala.

Tehnike za krepitev večje ustvarjalnosti.

Pomik iz glave v telo.

***

MEDOSEBNI ODNOSI V KOLEKTIVU

Kako povečati kontakt in bližino za timsko učinkovitost.

Soočanje z nekonstruktivnim vedenjem.

Odnosne potrebe na delovnem mestu.

Sočutje, razumevanje in vključevanje drugih.

Sposobnost učinkovitega dela in sestankov v timu.

Empatija in sočutje.

***

KOMUNIKACIJA

Razvoj načrta upravljanja komuniciranja.

Nova kultura konstruktivnega obvladovanja konfliktov.

Poslušanje in slišanje.

Pomen asertivne komunikacije.

Zavestna komunikacija.

Zmožnost razreševanja konfliktnih situacij.

Zmožnost sprejemanja in učenja iz kritik.

Skrb za psihično in duševno zdravje zaposlenih z (neformalno) mediacijo.

Trening komunikacije skozi institut neformalne mediacije.

***

RAZVOJ NAČRTA ČLOVEŠKIH VIROV

Obvladovanje psihosocialnih tveganj.

Uresničitev kariernega potenciala.

Cilji, notranje ovire, konkretne spremembe, premagovanje svojih strahov in ovir.

Razvoj različnih vrst inteligenc.

***

DOBRO POČUTJE

Človek kot večdimenzionalno bitje.

Negovanje občutka umirjenosti in sproščenosti.

Pomen dihanja.

***