Kako naprej razvijati ozaveščene posameznike, ki so razvojno miselno naravnani, odprti na različnih dimenzijah in voljni sodelovanja, vseživljenjskega učenja, out of the box mišljenja, spoštovanja različnosti?

V strokovnem članku Revije HR&M, sva Urška Merljak in Tatjana Kolenc (ambasadorka srčnega mentorstva, avtorica knjig, kolumnistka, mentorica), v so-avtorstvu razmišljali o vrednosti in pomenu povezovanj v opolnomočene skupine.

Med drugim, sva se dotaknili tem kot so:

Razlogi za povezovanje v skupine.

Osem osnovnih relacijskih potreb po

Dr. Richard Erskine (utemeljitelj integrativno-relacijske psihoterapije):

  1. Potreba po varnosti.
  2. Potreba po spoštovanju.
  3. Potreba po občutku, da bo nekdo poskrbel za nas.
  4. Potreba po občutku, da smo razumljeni.
  5. Potreba po izražanju sebe, po samodefiniciji.
  6. Potreba po vplivu na druge.
  7. Potreba po pobudi s strani druge osebe.
  8. Potreba po izražanju ljubezni.

Skupinska  dinamika in komunikacija kot osnovna pogoja za delovanje skupin.

Vrline in spretnosti zavedajočih se posameznikov, ki prispevajo k optimalnemu delovanju opolnomočenih skupin, med drugimi so:

Empatično povpraševanje.

Čuječe poslušanje in slišanje.

Zavedanje lastnih ego stanj.

Zavedanje lastnega skriptnega sistema ali življenjskega scenarija.

Komunikacijske vrline in spretnosti.

Zavedanje lastnih življenjskih pozicij.

Zavedanje psiholoških iger oz. dramskega trikotnika.

Veščine reševanja konfliktov in neskladij.

Prepozavanje različnih samodejnih stilov odzivanja na konflikte.

Pomen in prednosti čuječnosti in sočutja na delovnem mestu.

Za zaključek sva sklenili…

Naša vizija bi morala biti postati zavestna družba sestavljena iz posameznikov z višjim zavedanjem in opolnomočenimi vsemi, vsaj 5-imi, poglavitnimi dimenzijami človeka (kognitivna, čustvena, telesna, socialno-vedenjska, duhovna), ki so v ravnovesju in vzpostavljajo harmonijo tako pri posamezniku, kot v družbi.

Preseči moramo prepričanje “zmorem ali moram sam” s povezovanjem v opolnomočene skupine. Za njihovo uspešno delovanje pa je, poleg ozaveščenih posameznikov, potrebna tudi pomoč drugih strokovnjakov oziroma nepristranskih oseb.

***

Več vsebine lahko preberete v članku Revije HR&M (avgust / september 2021).