Intiniti poslovno

»Biti skupaj je začetek, ostati skupaj je napredek, sodelovati je uspeh.«

(Henry Ford)