INDIVIDUALNA in SKUPINSKA PSIHOTERAPIJA

Največja moč je zavedanje in poznavanje samega sebe.