“Inovativno turistično doživetje z dodano vrednostjo podpiram kot samostojna psihoterapevtka, strokovnjakinja za telesno, psihološko, socialno in duhovno blaginjo človeka. Vrednost projekta vidim v večplastnem, kreativnem povezovanju večih nivojev – telesnega, socialnega, psihološkega in duhovnega.”

Ljudmila Brezigar, univ.dipl.soc.del., psihodinamska psihoterapevtka, Poti trojstva

 

***

“Kulturna dediščina je pomemben segment turistične ponudbe,

vendar je še vedno prepogosto predstavljena na suhoparen, nezanimiv način.

Interpretacija pa je pristop, ki je v bistvu umetnost pripovedovanja zgodb z namenom pritegniti obiskovalca, mu stvari pojasniti, približati in prebuditi radovednost.

In INTINITI WINE BLISS z vinom Motnik je ravno to, doživetje, ki skozi koncepta čuječnosti in

interpretacije dediščine nagovarja udeležence z izkušnjo in s pomočjo vseh čutil.

To pa je temelj dobrega doživetja.”

Katarina Šrimpf Vendramin, ZRC SAZU

 

 

***

“Če vzamemo bio-psiho-socio-spiritualni pristop, ideja Intiniti doživetij pokriva vse elemente.

Biološki del, ki je povezan s telesom, potrebo po zdravju, telesne občutke, gastronomski užitek itn.;

psihološki del – osebnostno rast in razvoj, nove izkušnje, ki temu pomagajo;

socialno potrebo po komunikaciji z drugimi, občutku bitja del ničesar večjega, občutek pripadnosti;

spiritualno-duhovni del, poglobitev v kulturo na zanimiv izkustveni način, spoznavanje kombinacije vzhodne in zahodne kulture.

Z vidika transakcijske analize (psihoterapevtski pristop) so v Intiniti doživetjih upoštevana vsa ego-stanja:

zanimive nove izkušnje in fokus na tukaj in sedaj za Odraslo ego stanje;

telesne, igralske in gastro aktivnosti in druženje za Otroško ego stanje in

kulturna, zgodovinska znanja za Starševsko ego stanje.

To pomeni, da lahko zadovoljimo več potreb udeležencev, kar je zelo privlačno in lahko pritegne različno publiko.

Po mojem mnenju projekt Intiniti doživetij predstavlja celoto, holističen pristop in inovacijo na področju turizma.

Kot Rusinja lahko rečem, da so pri nas doživetja z dodano vrednostjo še posebej priljubljena

tako med strokovnjaki iz psihološkega področja, kot med širšo publiko.”

Anna Zuykova, univ. dipl. psihologinja, specializantka transakcijske analize v psihoterapiji, art terapevtka, igralka, vodja Art.Psy.Lab.

***

„V sedanjem, nekako „obsedenem“ svetu je zelo pomembno, da lahko ob takih priložnostih pogledamo vase, se prepustimo dogodku in zbudimo občutke, ki jih drugače ne pustimo več na plan.

Prepričana sem, da bo v bodoče za dobre turistične interpretacije in produkte

(ta beseda mi drugače sploh ni všeč) nujno poznati občutke, čustva.

Turizem smo ljudje; obiskovalci in domačini. Pomembni so občutki vseh udeleženih! In na tem gradi čuječnost!“

Jana Gržinič, direktorica Zavoda za turizem Pivka

***

INTINITI KONCEPT

se dotika več inteligenc človeka, vsaj 5 človekovih dimenzij: telesno, čustveno, kognitivno, vedenjsko/odnosno in duhovno/srčno/zavestno, odpira vseh 5 čutil, vzpodbuja vzpostavitev ravnovesja in dvig vitalne energije, kar pelje v kakovostnejše življenje in večji stik z lepoto.