S prakso čuječnosti preko gibanja, plesa, različnih vaj se aktivira avtentična modrost telesa. Proces je usmerjen k samouresničevanju posameznika z aktiviranjem svojega lastnega naravnega potenciala.

S plesom in gibom prikažemo s telesom vse tisto, kar je včasih nemogoče ubesediti. Osvetli se več področij iz našega nezavednega, postanemo bolj zavesti, budni ter s tem avtonomni, pristni in svobodni jezdec svojega vsakdana.

Trenutnemu notranjemu doživljanju damo možnost, da se izrazi ne le preko telesnega giba temveč tudi z verbaliziranjem in pogovorom v skupini.

PREBERI VEČ